Monday, November 5, 2012

KATEGORI UNIVERSITI DI MALAYSIA

Universiti Penyelidikan

Universiti Malaya (UM)
Universiti Sains Malaysia (USM)
Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM)
Universiti Putra Malaysia (UPM)

Universiti Komprehensif

Universiti Teknologi MARA (UiTM)
Universiti Islam Antarabangsa Malaysia (UIA)
Universiti Malaysia Sabah (UMS)
Universiti Malaysia Sarawak (UNIMAS)

Universiti Berfokus

Universiti Teknologi Malaysia (UTM)
Universiti Utara Malaysia (UUM)
Universiti Pendidikan Sultan Idris (UPSI)
Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM)
Universiti Teknikal Malaysia Melaka (UTeM)
Universiti Malaysia Perlis (UniMAP)
Universiti Malaysia Terengganu (UMT)
Universiti Malaysia Pahang (UMP)
Universiti Sains Islam Malaysia (USIM)
Universiti Sultan Zainal Abidin (UniSZA)
Universiti Malaysia Kelantan (UMK)
Universiti Pertahanan Nasional Malaysia (UPNM)

Wednesday, October 3, 2012

PILIHANRAYA MPP PRAUNIVERSITI SESI 2012/2013ANGGOTA SURUHANJAYA PILIHANRAYA
GPK TINGKATAN ENAM MENGUNDI
UNDIAN BERMAKNA DARI PENGETUA SMK GADONG